PAŁAC MNISZCHÓW

 

ul. Senatorska 38/40

 

 
Pałac został wybudowany w 1714-30 r. dla Józefa Wandalina Mniszcha, marszałka wielkiego koronnego, prawdopodobnie według projektu Burcharda Christopha von Münnicha. W pocz. XIX w. w pałacu mieściło się  Towarzystwo Muzyczne „Harmonia" - założone przez mieszkającego w pałacu Ernesta Teodora Amadeusza Hoffmanna. W 1829 r. pałac stał się siedzibą Resursy Kupieckiej, gruntownie przebudowany w stylu klasycystycznym przez Adolfa Grzegorza Franciszka Schucha. Aż do 1939 odbywały się w nim zebrania, loterie, odczyty, bale i jubileusze. W 1940 r. w pałacu działał szpital maltański, sierpniu 1944 r. Niemcy wymordowali rannych i personel szpitala, budynek zaś spalili. Odbudowany według projektu Mieczysława Kuźmy w stylu klasycystycznym, jest siedzibą ambasady belgijskiej.