DOM DYSYDENTÓW NA LESZNIE

 

Al. Solidarności 76 a

 

 

Klasycystyczna kamienica przy al. Solidarności 76 a, w której mieści się plebania Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, jest repliką. Pierwowzór powstał w latach 80. XVIII w. według projektu Szymona Bogumiła Zuga. Przeznaczony był dla plebanii Kościoła Kalwińskiego i nazwany Domem Dysydentów. Budynek został spalony w 1944 r., rozebrany przy poszerzaniu ulicy i wiernie odtworzony kilkanaście metrów dalej. Fasadę pięknej kamienicy zdobi tympanon z wyobrażeniem Oka Opatrzności.