CMENTARZ W KIEŁPINIE

 

Cmentarz parafialny w Kiełpinie (gmina Łomianki). Został założony w 1820 roku. Do połowy XIX wieku chowani tu byli zarówno parafianie kościoła rzymskokatolickiego z Kiełpina, Łomianek i Burakowa, jak i ewangelicy mieszkający w dobrach Łomianki i Młociny. W centralnej części cmentarza, koło dzwonnicy, znajduje się kwatera z kilkoma klasycystycznymi grobami wykonanymi z piaskowca, w których spoczywają prochy członków rodu de Poths – rodziny o korzeniach niemieckich, w XIX wieku właścicieli rozległych dóbr łomiankowskich i młocińskich.

 

Wspomnijmy, że za bramą cmentarza znajduje się aleja z mogiłami ok. 2,5 tysiąca żołnierzy armii „Poznań” i „Pomorze”, poległych w boju o Łomianki, ponadto mogiły ofiar hitlerowskiego terroru, partyzantów zgrupowania "Kampinos" oraz pomnik amerykańskich pilotów zestrzelonych nad Dziekanowem. Cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków.

 

Herb Pothsów "Trójstrzał" - zwieńczenie grobu Emilii de Phull z de Pothsów (1804-1845), urodzonej w Bonfeld, żony Eugeniusza I de...

 

Grób Ludwika I (1793-1849) sędziego pokoju i właściciela dóbr Łomianki i Młociny, urodzonego w Bonfeld.

 

Grób Tekli de Poths z Miecznikowskich (1811-1838), żony Ludwika I Pothsa (1793-1849) sędziego pokoju, urodzonego w Bonfeld,...

 

Grób Jerzego Fryderyka II de Pothsa (1795-1842) właściciela dóbr Młociny i Łomianki, urodzonego w Bonfeld.

 

Grób Elżbiety z Heigelinów de Poths (1769-1831), urodzonej w Bonfeld, żony Henryka Filipa de Poths (1759-1734), urodzonego...

 

Grób Emilii de Phull z de Pothsów (1804-1845), urodzonej w Bonfeld, żony Eugeniusza I de Phulla (1801-1857).

 

Grób Wandy Marii de Poths (1828-1846), córki Jerzego Fryderyka II de Pothsa (1795-1842).