CMENTARZ EWANGELICKO-REFORMOWANY

 

 Ul. Żytnia 42

 

 

Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie został założony ― podobnie jak sąsiadujący z nim cmentarz ewangelicko-augsburski ― w 1792 r. na terenach wydzierżawionych od bankiera Karola Schultza. Kilkakrotnie zmieniał granice, ulegał zniszczeniom w trakcie insurekcji kościuszkowskiej i powstania listopadowego. W czasie powstania warszawskiego w 1944 r. na jego terenie toczyły się ciężkie walki. Na cmentarzu pochowane są osoby różnej narodowości i przekonań, niektórzy mieli korzenie niemieckie, m.in. z rodzin: Beyerów, Breslauerów, Diehlów, Gerhardtów, Grassowów, Gronauów, Hantkeów, Matthesów, Vorbrodtów, Wernerów.
 
 

 

Grób Augusta Karola Diehla

 

Grób Bernarda Hantke i jego rodziny

 

Grób Idy Müller