Pfeiffer

 

Na początku XVIII w. przybył do Warszawy pochodzący z Balingen w Wirtembergii rzemieślnik Walter Pfeiffer (1712?–1796). W 1750 r. przy ul. Leszno założył garbarnię, w której wyprawiał skórki cielęce, baranie, kozłowe, bukaty i końskie, a po kilku latach również skóry bydlęce na podeszwy. Był jednym z założycieli Cechu Garbarskiego w Warszawie (1777). Ożenił się z Polką, Anną Zuzanną Wilkowicz (1724–1796), dając początek rodzinie, w której profesja garbarska przechodziła z pokolenia na pokolenie. Pfeiffrowie byli wyznania ewangelicko--augsburskiego. Syn Waltera, Jan Chrystian (1757–1841), składał datki na cele wojenne i społeczne, co świadczyło o jego poczuciu obowiązku wobec przybranej ojczyzny. Syn Jana Chrystiana, Jan Henryk (1789–1861), przeniósł garbarnię na ulicę Nowolipie, a jego syn, Stanisław Fryderyk (1819–1890), zakupił w 1872 r. nowy teren przy ul. Smoczej i rozwinął zakład, który wysunął się na pierwsze miejsce wśród garbarń warszawskich. Wyprawiane w nim skóry były nagradzane na wystawach w Moskwie (1865), Petersburgu (1870) oraz w Wiedniu, Berlinie i Paryżu.


Jego synowie, Władysław Ignacy (1854–1898) i Stanisław Leopold (1856–1929), przystąpili do rodzinnej spółki „Bracia Pfeiffer” i prowadzili dalej fabrykę przy ul. Smoczej. W latach 80. XIX w. założono tam Kasę Chorych dla pracowników, ambulatorium z opieką lekarską i apteką, żłobek, a także ochronkę dla 150 dzieci, gdzie, w tajemnicy przed rosyjskim zaborcą, prowadzono lekcje w języku polskim oraz czytelnię polskich książek. W 1914 r. w fabryce zatrudniano ok. 570 robotników; produkowano 1000 skór bydlęcych dziennie.


Dzięki związkom małżeńskim rodzina poszerzała się o Temlerów, Hersów, Szlenkierów, Schielów i Gebethnerów, zyskując nowych krewnych. Rodziny współpracowały ze sobą i udzielały nawzajem pomocy. Wszyscy byli bardzo silnie związani z Warszawą.


Z chwilą wybuchu I wojny światowej, przed zajęciem Warszawy przez Niemców, władze rosyjskie zarządziły ewakuację fabryki do Rosji. Wywieziono 41 wagonów towaru i surowców oraz sprzęt wartości 200 tys. rubli. Pfeiffrowie starali się po wojnie odzyskać część majątku, jednak bezskutecznie. Firma Pfeiffrów należała do Polskiego Związku Przemysłowców Garbarzy. Jego wiceprezesem, a później prezesem, był w latach 1918–1944 syn Stanisława Leopolda, Józef Mieczysław Pfeiffer (1888–1969), który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości działał na rzecz organizacji przemysłu garbarskiego w kraju wcześniej podzielonym na trzy zabory. Za położone na tym polu zasługi został odznaczony w 1932 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Z upływem lat firmę prowadziły następne pokolenia Pfeiffrów. W 1938 r. właścicielami spółki zostali synowie Stanisława Leopolda – Stanisław Aleksander (1885–1963) i Józef Mieczysław (1888–1969), oraz ich bratankowie – Bogdan Władysław (1911–1999) i Tadeusz Stefan (1912–1996).


We wrześniu 1939 r. Józef Mieczysław Pfeiffer, który wraz z rodziną mieszkał na terenie fabryki, został mianowany komendantem Straży Obywatelskiej V Okręgu Warszawa-Północ; organizował pomoc dla ludności podległej mu dzielnicy. W 1967 r. został odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari za cywilną obronę Warszawy w 1939 r. Podczas okupacji współpracował z Armią Krajową, organizował też pomoc dla Żydów z sąsiadującego z fabryką getta.


W 1944 r. w czasie powstania warszawskiego fabryka spłonęła. Józef Pfeiffer wraz z rodziną został wywieziony do obozu przejściowego w Pruszkowie pod Warszawą, a stamtąd, z żoną i córką Haliną, do Niemiec. Po wypędzeniu właścicieli do fabryki weszły oddziały niemieckie i zarekwirowały pozostawiony majątek wraz z maszynami. Według raportu władz niemieckich z 10 września 1944 r. z fabryki wywieziono 37 247 skór surowych i w półobrocie, 16 tys. kg ekstraktów, 34 tys. kg tłuszczów, 178 motorów elektrycznych i 15 wagonów gotowych skór. Dom mieszkalny i zabudowania fabryczne zostały zniszczone.


W 1945 r. Józef, Stanisław i Tadeusz Pfeiffrowie odbudowali i uruchomili sąsiednią, powiązaną z rodziną garbarnię „Temler i Szwede”. Po upaństwowieniu fabryki w 1946 r. Józef Pfeiffer pracował w niej jako dyrektor administracyjny do 1948 r. Jego książka pt. Wspomnienia warszawskiego przemysłowca, która ukazała się w 2003 r., jest doskonałym źródłem wiedzy o dziejach rodziny i warszawskiego przemysłu garbarskiego.


Po wojnie Stanisław Aleksander przeszedł na emeryturę. Bogdan Pfeiffer został skierowany do Bydgoszczy w celu uruchomienia garbarni Ludwiga Buchholza, a następnie pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Tadeusz wyemigrował do Brazylii, zaś jego brat, Jan Wacław Pfeiffer (ur. 1918), pozostał w USA, dokąd wyjechał przed wybuchem wojny na Wystawę Światową w Nowym Jorku jako przedstawiciel polskiego garbarstwa.


Duża część rodziny mieszka w Warszawie, m.in. córki Józefa Pfeiffra: Halina Pfeiffer-Milerowa (ur. 1919) – księgarz, w czasie okupacji niemieckiej pracowała w antykwariacie Jana Gebethnera, po 1945 r. założyła własną księgarnię przy ul. Marszałkowskiej, następnie pracowała w państwowych instytucjach wydawniczych, oraz Krystyna Pfeiffer-Malczewska (ur. 1922) – inżynier; i córka Bogdana Pfeiffra, Barbara Pfeiffer-Kadlewicz (ur. 1937) – artysta plastyk. Obecnie w Warszawie mieszka także wnuczka Józefa Pfeiffra, Maria Chrząszcz--Jarecka (ur. 1939), z córką Dorotą Jarecką (ur. 1966) – dziennikarką „Gazety Wyborczej” i historykiem sztuki, oraz wnuczkami Wandą (ur. 2001) i Barbarą (ur. 2007).
 

 

Stanisław Fryderyk Pfeiffer. BP-K

 

Zuzanna z Temlerów Pfeiffer (1827–1910), żona Stanisława Fryderyka. BP-K

 

Władysław, Stanisław, Bolesław, Józef i Kazimierz Pfeiffrowie. BP-K

 

Stanisław Leopold Pfeiffer. MJ

 

Władysław Aleksander Pfeiffer (1881–1936). BP-K

 

W drugim rzędzie pierwsi od lewej: Józef Pfeiffer z przyszłą żoną Marią Gebethner i jej bratem Janem Gebethnerem, Konstancin 1911. MJ

 

Bracia Bogdan Pfeiffer i Zbigniew Pfeiffer. BP-K

 

Bogdan Pfeiffer z córką Izabelą na terenie ogrodu na Smoczej, ok. 1943 lub 1944. BP-K

 

Ruiny domu rodzinnego Pfeiffrów, 1945. Fot. Maria Chrząszczowa. MJ

 

Ruiny domu rodzinnego Pfeiffrów, 1945. Fot. Maria Chrząszczowa. MJ

 

Ruiny fabryki Pfeiffrów, 1945. Fot. Maria Chrząszczowa. MJ

 

Ruiny fabryki Pfeiffrów, 1945. Fot. Maria Chrząszczowa. MJ

 

90. rocznica urodzin Emilii Pfeiffrowej. Od lewej siedzą: Klotylda Rupiewicz (teściowa Stanisława Pfeiffra), Józef Pfeiffer, jubilatka, Stanisław...