Wilhelm Karol Meylert

 

(1853-1931) - rolnik, właściciel majątku Marcelin, publicysta.

 

Urodził się 9 maja 1853 r. Był synem Jana Wilhelma Fryderyka (1810-1862) przemysłowca i Amelii z domu Strohmeyer (1828-1916). Ukończył studia w Akademii Rolniczej w Prószkowie na Śląsku, odbył praktykę rolniczą w Poznańskiem i pracował jako zarządca. W 1878 r. nabył pod Warszawą (dziś w dzielnicy Białołęka) zaniedbany folwark Marcelin Stary o powierzchni ok. 130 ha. Mimo piętrzących się trudności i kłopotów zbiegiem lat przekształcił Marcelin we wzorcowe gospodarstwo, które zaczęło przynosić zyski. Kluczowymi przedsięwzięciami okazały się: produkcja mleka pasteryzowanego, które było dostarczane w kapslowanych butelkach do warszawskich sklepów i domów prywatnych, a także uruchomiona na pocz. XX w. plantacja szparagów, największa w sąsiedztwie Warszawy. Oba te przedsięwzięcia pozwoliły wydźwignąć gospodarstwo z długów i przyniosły także spore zyski.

 

W roku 1912 Wilhelm przekazał Marcelin swoim synom: Witoldowi i Zdzisławowi, a sam osiadł w Warszawie. Zajął się pracą dydaktyczną i społeczną. Wykładał administrację i organizację gospodarstw wiejskich w szkole Rontalera, pracował w radzie fundacji Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, należał do twórców i działaczy Centralnego Towarzystwa Rolniczego, był także jednym z najwybitniejszych publicystów rolniczych tego okresu w kraju (tylko na łamach "Gazety Rolniczej" zamieszczono około 200 jego artykułów). Za zasługi dla rozwoju polskiego rolnictwa został odznaczony Krzyżem Oficerskim „Polonia Restituta”. Z Zofią Pauliną z Liedtków (ur. 1861) miał dwóch synów: Witolda (1882-1968) oraz Zdzisława Teodora (1885 – 1944). Zmarł 28 lutego 1931r. i pochowany został na cmentarzu ewangelicko - augsburskim w Warszawie.

 

Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie, Warszawa 1989 i opracowanie ze strony www.bialoleka.waw.pl. Fotografia ze zbiorów Ludwika Majlerta.