Strasburger Edward Karol

 

(1882-1923) – ekonomista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Urodził się 23 lutego 1882 r. w Warszawie. Był synem Karola Ludwika (1848-1916) ekonomisty i Anieli Karoliny z Simmlerów (1860-1933), wnukiem Edwarda Bogumiła (1803-1874) warszawskiego cukiernika.

Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, następnie ekonomię na uniwersytecie w Monachium, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Przez pewien czas mieszkał w Krakowie, gdzie prowadził wykłady z ekonomii politycznej w Akademii Handlowej. Uzyskał doktorat na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1913 r. habilitował się z ekonomii na podstawie pracy „Gospodarka naszych wielkich miast”, w której zanalizował budżety największych polskich miast na początku XX w. W 1915 r. powrócił do Warszawy i podjął pracę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wykładał ekonomię polityczną oraz w Wyższej Szkole Handlowej, gdzie uczył historii doktryn ekonomicznych.

W 1919 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego, i został kierownikiem Katedry Skarbowości na Wydziale Prawa tej uczelni. Od 1921 był profesorem zwyczajnym. Krótko pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa UW.

Strasburger interesował się m.in. kooperatyzmem i gospodarką społeczną. Wśród ważnych prac naukowych należy wymienić: „Kooperacja spożywcza i jej rozwój w Królestwie Polskim”, „Gospodarka naszych wielkich miast”, oraz "Poglądy ekonomiczne w Polsce w wieku XV i XVI”, publikował w „Kurierze Warszawskim”, „Tygodniku Ilustrowanym” i „Czasie”. Był żonaty z Hanną Komierowską (1896-1982), z którą miał dwoje dzieci: Edwarda Karola (1920-2002) i Hannę Urszulę (1922-2001). Jego wnukiem jest aktor Karol Strasburger.

Zmarł 8 grudnia 1923 r. i został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim.

[Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, Warszawa 1989, hasło Zbigniewa Pustoły w Polskim Słowniku Biograficznym t. 44 oraz hasło w wikipedii.]