Karol Michał Gröll

 

(1770–1857), rysownik.
Przyszedł na świat w Warszawie. Jego ojciec Michał, księgarz, urodził się w 1722 r. w Norymberdze, skąd przez Drezno przybył do Warszawy. Matka Joanna Zofia z Schüllerów była córką królewskiego tapicera. Sztycharstwa uczył się w Berlinie. Po powrocie do Warszawy podjął pracę jako ilustrator w drukarni ojca. Był pierwszym artystą krajowym uprawiającym grafikę użytkową. W czasie insurekcji kościuszkowskiej polecono mu opracowanie projektów biletów skarbowych. Odbył liczne podróże zagraniczne, m.in. do Anglii, Francji i krajów niemieckich. Hobbystycznie zajmował się mechaniką i chemią. Wraz z kompozytorem Michałem Kleofasem Ogińskim ulepszył harfę przez zastosowanie w instrumencie pedałów. W 1815 r. został członkiem korespondentem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Zmarł 21 lipca 1857 r. w Warszawie, pochowany został na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

[Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989]