Karol Fryderyk Rode (Rhode, Rohde)

 

(1713–1793), aptekarz.
Rodzina Rodów wywodziła się z Pattingen w Królestwie Hanowerskim. Aptekarz Karol Fryderyk został sprowadzony do Warszawy przez Augusta III. W ten sposób dał początek polskiej linii Rodów. Pracował w aptece królewskiej na Zamku Królewskim, jednak po niedługim czasie założył własną – w kamienicy przy ul. Nowomiejskiej 169. Działał aktywnie w warszawskim zborze ewangelicko-augsburskim. Żonaty, miał syna Krzysztofa Henryka – przez 30 lat prowizora w aptece Kazimierza Fryzego w Warszawie – który w 1766 r. otrzymał nominację na aptekarza królewskiego kolejnego monarchy, Stanisława Augusta. Karol Fryderyk zmarł w 1793 r. w Warszawie, spoczął na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

[Na podstawie: Franciszek Giedroyć, Materiały do dziejów farmacji w Polsce. Spis aptekarzy (w. XIV–XVIII), Warszawa 1905; Tadeusz W. Świątek, Rody warszawskie, Warszawa 2007]