Jerzy Bruno Pusch

 

(1824–1893), malarz, medalier.
Urodził się i mieszkał w Warszawie. Był synem Georga Gottlieba, geologa z Saksonii, oraz Zofii Marianny z Fischerów. W latach 1857–1867 pracował jako medalier w mennicy Królestwa Polskiego. W roku 1881 na zlecenie Kolegium Kościelnego wykonał medal z okazji stulecia powstania zboru ewangelickiego w Warszawie. Swoje prace wystawiał m.in. w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Zmarł 24 marca 1893 r.

[Na podstawie: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, Wrocław 1971]