Franciszek Ksawery Szlenkier

 

(1843–1873), powstaniec styczniowy.
Był synem kupca Franciszka Ksawerego (1814–1871), właściciela sklepu bławatnego przy ul. Senatorskiej, i Anny z Zettlów. Franciszek Ksawery junior po upadku powstania wyemigrował do Paryża. Po śmierci ojca władze carskie pozwoliły mu powrócić, jednak po przybyciu do Warszawy został aresztowany i 8 października 1872 r. skazany na zesłanie do guberni ołonieckiej. Zmarł 4 października 1873 r. w Kargopolu.

[Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989; Jan Szturc, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI–XX w., Bielsko Biała 1998]