Franciszek Ksawery Szlenkier

 

(1843–1873), powstaniec styczniowy.
Był synem kupca Franciszka Ksawerego (1814–1871), właściciela sklepu bławatnego przy ul. Senatorskiej, i Anny z Zettlów. Brat ojca, Józef Władysław (1844–1893), też był kupcem i brał udział w powstaniu styczniowym, za co zesłano go na Syberię. Franciszek Ksawery junior po upadku powstania wyemigrował do Paryża. Po śmierci ojca władze carskie pozwoliły mu powrócić, jednak po przybyciu do Warszawy został aresztowany i 8 października 1872 r. skazany na zesłanie do guberni ołonieckiej. Zmarł 4 października 1873 r. w Kargopolu.

[Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989; Jan Szturc, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI–XX w., Bielsko Biała 1998]